Se Anders Almgrens fina artikel i NA om Kvarnen. Just nu har vi en ökad efterfrågan på vårt mjöl. Detta beror troligen på corona och att folk är mer hemma och då också bakar mer bröd hemma.

https://www.na.se/artikel/har-mals-grythytte-mjol-pa-gammalt-vis-i-kvarnen-fran-1800-talet-just-nu-har-vi-en-okad-efterfragan-pa-vart-mjol