Till alla LRF medlemmar i Örebro län
Välkomna till hästkväll!

Tid: Torsdagen den 17 maj kl. 18.00
Plats: Herrgården i Grythyttan

Kring betessläpp:
• Betesburna parasiter
• Risker/skador/sjukdomar på bete
• Tankar kring ihopsläpp
• Växelbete
• Att sköta sitt bete
• Vissa lagkrav

– Legitimerad veterinär Maria Vallak från Distriktsveterinärerna Nerike, föreläser.
– Svenska Foder finns på plats.

Pris: 70 kronor per person, då ingår förtäring.
Anmälan till Kristina Henricsson: 070-587 00 00, kristinahenricsson@hotmail.com

Välkomna!
Grythyttans LRF-avdelning