Lördag 1 maj kl. 11-14 är kvarnen öppen med butik och malning. Välkomna!