Rastälvens dag hälsar våren välkommen och arrangemanget sträcker sig från Gölagården i söder till Bredsjö i norr. Vi kommer att finnas vid församlingsgården i Hjulsjö kl. 11-15 med mjöl, bröd, marmelad och andra lokalproducerade livsmedel.