Naturstigen på våren, spår av bäver

Naturstigen på våren